Travaux de restauration

Avant les restaurations

In 1978, zien we dat dit uitzonderlijk erfgoed onbeheerd is achtergelaten en bijna volledig vernietigd is. De ontdekte plaatsen duiken op in totale verwoesting. Sommige bewoners van Havré groeperen zich en richten in 1979 een vereniging op zonder winstoogmerk “Les Amis du Château des Ducs d’Havré” : ze zullen hem redden van een ramp.

Vrijwillige medewerkers scharen zich bij hen aan. Vakantiekampen worden georganiseerd waaraan onder andere Amerikaanse studenten deelnamen en die bij de buurtbewoners logeerden.

De huidige regelingen in veband met de tewerkstelling voor werkzoekenden biedt de mogelijkheid tot het aanwerven van permanent personeel, zowel voor de bouwwerf als voor het secretariaat. Dankzij publieke en private hulp, gekoppeld aan de inspanningen van al de leden van de onderneming, kunnen de doelstellingen en herstellingswerken verder worden uitgevoerd.

Door middel van openbare en particuliere steun, en de inzet van alle betrokken bedrijven gaat de opbouw, versteviging en renovatie van start.

De taak is lang en moeilijk. Met de hulp van het Waalse Gewest, kan het werk nog intenser worden voortgezet.

Restauratie

Enkele foto’s tonen de evolutie van de restauratie sinds 1979

Input Châtelets

De input Châtelets worden hersteld

Detoegangsbrug

Detoegangsbrug is opnieuw uitvoerbaa

Wapenzaal

De wapenzaal en de hoofdingang zijn gerenoveerd

Wachterstoren

De zalen van de wachterstoren  zijn gerenoveerd

Om maar over de reparatie van de gastentoren, de kapel, de keuken, de kamer van de hertogen en de toren van Enghien te zwijgen … 

Après 2002

In 2002, een sanitaire toestand van het gebouw is gevestigd.  Dit verdiende een prioritaire aandacht in de restauratie.  Na dit worden de werken terug verder aangevat.

Voor deze projecten is de vereniging actief ondersteund door :

 • Het Waals Geweest:
  • IPW, Waals Heritage Institute
  • DGATLP, directoraat-generaal van Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Erfdeel, Restauratie van Namen
 • Koninklijke Commissie voor Monumenten, Landschappen en Opgravingen
 • de Provincie Henegouwen
 • de stad Bergen.

In 2005 wordt een eerste erfgoedcertificaat toegekend voor de aanleg van een plaat in de wapenkamer en de vleugel Anna van Lotharingen.  Dit werk wordt in 2005/2006 uitgevoerd. Het interieur en zijn afwerkingen zijn nog niet voltooid.

Subsidies

Waals gewest :173 830€
Provincie Henegouwen :35 000€
Stad Bergen7 366€
Totale kosten van de werkzaamheden  : 231 860€

2008

In 2008 zijn de eerste bijeenkomsten van de voorbereiding van een nieuwe erfgoedcertificaat gehouden met als doel het herstel van de toren van Enghien.

In augustus 2012 wordt een tweede erfgoedcertificaat toegekend voor de restauratie en herbestemming van de Tour d’Enghien. Op vraag van het publiek wordt uiteindelijk de gerestaureerde toren ontworpen die als bibliotheek zal dienen. Het zal een fonds van boeken en archieven zijn : het “Fonds Emile POUMON”.  Deze man is een historicus uit de regio die vele boeken en artikelen geschreven heeft over Waals Erfdeel.

Het werk omvat de restauratie van de verschillende verdiepingen van de toren en het dak.

Phase 1

La 1ère phase a débuté en avril 2014, pour se terminer en décembre 2015: gros œuvre fermé: reconstruction de la partie effondrée de la tourelle d’escalier (sommet) et du pignon du corps de logis jouxtant la tour, rénovation de la toiture du bulbe, menuiseries extérieures.

Participation financière

Service Public de Wallonie80 %
Province de Hainaut
1 %
Ville de Mons1 %
ASBL18 %
Coût total des travaux : 667.240 € HTVA

Phase 2

Le coût total de la phase 2 des travaux de restauration de la tour d’Enghien s’élève à 356.043 HTVA euros dont :

 • 167.588 euros seront financés par le SPW s’ils sont réalisés avant avril 2019 (date d’expiration du permis)
 •  24.750 euros seront financés sur fonds propres de l’asbl
 • 163.706 euros sont en recherche de mécènes.

Postes en recherche de mécènes

€ HTVA  

Installations électriques : tableaux, mise à la terre, circuits d’alimentation, réseau téléphonique et informatique, appareils d’éclairage, sécurisation59.610
Chauffage : chaudière et accessoires, tuyauteries, vannes et robinetteries, chauffage par le sol44.281
Parachèvement : restauration des décors du 16è siècle du 1er étage, carrelages et dallages28.865
Sols : parquet avec dessin en étoile12.908
Menuiseries intérieures : portes, portes coupe-feu, 1 porte ancienne à restaurer, tablettes de fenêtre, portes en verre2.680
Menuiseries extérieures : volets2.876
Ferronnerie1.696
Sécurité incendie : détection, moyens manuels de lutte contre le feu10.790
TOTAL    163.706 

N.B. : les travaux d’installations électriques et de chauffage sont à exécuter simultanément.