La version de votre navigateur est obsolète. Nous vous recommandons vivement d'actualiser votre navigateur vers la dernière version.

 

In 1978, zien we dat dit uitzonderlijk erfgoed onbeheerd is achtergelaten en bijna volledig vernietigd is. De ontdekte plaatsen duiken op in totale verwoesting. Sommige bewoners van Havré groeperen zich en richten in 1979 een vereniging op zonder winstoogmerk "Les Amis du Château des Ducs d'Havré" : ze zullen hem redden van een ramp.

 

 

Vrijwillige medewerkers scharen zich bij hen aan. Vakantiekampen worden georganiseerd waaraan onder andere Amerikaanse studenten deelnamen en die bij de buurtbewoners logeerden.

De huidige regelingen in veband met de tewerkstelling voor werkzoekenden biedt de mogelijkheid tot het aanwerven van permanent personeel, zowel voor de bouwwerf als voor het secretariaat. Dankzij publieke en private hulp, gekoppeld aan de inspanningen van al de leden van de onderneming, kunnen de doelstellingen en herstellingswerken verder worden uitgevoerd.

Door middel van openbare en particuliere steun, en de inzet van alle betrokken bedrijven gaat de opbouw, versteviging en renovatie van start.

De taak is lang en moeilijk. Met de hulp van het Waalse Gewest, kan het werk nog intenser worden voortgezet.

 

Enkele foto's tonen de evolutie van de restauratie sinds 1979

  

 

    Stenen en bakstenen worden gesorteerd, geïnventariseerd

 

 De input Châtelets

 worden hersteld

 

 

 

Detoegangsbrug

is opnieuw uitvoerbaar

 

 

   

                            De wapenzaal en de hoofdingang zijn gerenoveerd

 

 

 

 

                                        De muren en de open haard van de wapenzaal zijn in elkaar gezet 

 

                                                      De binnenplaats en de buitengevels worden hersteld

 

 

 

 

 De zalen van de wachterstoren  zijn gerenoveerd

  

Om maar over de reparatie van de gastentoren, de kapel, de keuken, de kamer van de hertogen en de toren van Enghien te zwijgen ... 

 

In 2002, een sanitaire toestand van het gebouw is gevestigd.  Dit verdiende een prioritaire aandacht in de restauratie.  Na dit worden de werken terug verder aangevat.

Voor deze projecten is de vereniging actief ondersteund door :

  • Het Waals Geweest:
    • IPW, Waals Heritage Institute
    • DGATLP, directoraat-generaal van Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Erfdeel, Restauratie van Namen
  • Koninklijke Commissie voor Monumenten, Landschappen en Opgravingen
  • de Provincie Henegouwen
  • de stad Bergen.

In 2005 wordt een eerste erfgoedcertificaat toegekend voor de aanleg van een plaat in de wapenkamer en de vleugel Anna van Lotharingen.  Dit werk wordt in 2005/2006 uitgevoerd. Het interieur en zijn afwerkingen zijn nog niet voltooid.  

 

Totale kosten van de werkzaamheden :  € 231.860

Subsidies :

- Waals gewest : 

- Provincie Henegouwen 

- Stad Bergen  

 

€ 173.830

€  35.000

 €   7.366

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

In 2008 zijn de eerste bijeenkomsten van de voorbereiding van een nieuwe erfgoedcertificaat gehouden met als doel het herstel van de toren van Enghien.

In augustus 2012 wordt een tweede erfgoedcertificaat toegekend voor de restauratie en herbestemming van de Tour d'Enghien. Op vraag van het publiek wordt uiteindelijk de gerestaureerde toren ontworpen die als bibliotheek zal dienen. Het zal een fonds van boeken en archieven zijn : het "Fonds Emile POUMON".  Deze man is een historicus uit de regio die vele boeken en artikelen geschreven heeft over Waals Erfdeel.

Het werk omvat de restauratie van de verschillende verdiepingen van de toren en het dak.

 

 

                                    1926                                      2014                                   Vandaag